Νέα συνεργασία με την Inoutic.de

1/3/2019
print a div!

Τα Κουφώματα Πεταλίδης φέρνουν στην Ελλάδα την ναυαρχίδα των κουφωμάτων INOUTIC EFORTE!!!
Με βάθος κουφώματος που φτάνει τα 94mm, και το χαμηλότερο συντελεστή θερμοπερατότητας!!!